Tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds

Tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds

Het Therapeuticum Calendula is gespecialiseerd in antroposofische gezondheidszorg.
De artsen en paramedici volgden na hun beroepsopleiding een extra opleiding. Dat maakt het mogelijk om naast de gebruikelijke medische zorg ook complementaire zorg te verlenen.

Complementaire zorg

Bij het voorschrijven van therapieën kunnen de artsen in overleg met de patiënten kiezen voor antroposofische geneesmiddelen en therapieën. Denk aan euritmietherapie,  uitwendige therapie, kunstzinnige therapie en biografische gesprekken. Helaas vergoeden ziektekostenverzekeraars niet alle antroposofische therapieën.

Tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds

Wanneer de patiënt de therapie niet (geheel) kan bekostigen, is het voor patiënten bij Therapeuticum Calendula mogelijk een tegemoetkoming te ontvangen om de gewenste therapie toch mogelijk te maken. De maximale tegemoetkoming bedraagt  50% van de kosten die niet door de verzekeraar worden betaald.

Solidariteitsfonds

Het Solidariteitsfonds betaalt deze bijdrage. De Stichting Calendula heeft het Fonds voor dit doel opgericht. Patiënten van Calendula brengen op vrijwillige basis het geld in het Fonds bij elkaar. Vele patiënten geven op vrijwillige basis jaarlijks een bijdrage.

Hoe werkt het?

De arts bepaalt in overleg met de patiënt de gewenste therapie. Als de verzekeraar de kosten voor de therapie niet (of gedeeltelijk) betaalt kan de patiënt een tegemoetkoming aanvragen. De patiënt kan de tegemoetkoming aanvragen met het ‘Formulier tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds’. Dit formulier is verkrijgbaar bij de praktijk.

Bij de aanvraag:

  • Een kopie van de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering of de brief waarmee de ziektekostenverzekeraar reageert op de declaratie.
  • Een kopie van de rekening

De patiënt levert het formulier met de bijlagen in bij de administratie van Calendula, of stuurt een mail met de gevraagde bijlagen naar: solidariteitsfonds.calendula@gmail.com Therapiebijdragen worden verstrekt volgens de voorwaarden van het Reglement van het Solidariteitsfonds van de Stichting Calendula.

Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula voorjaar 2021

Aanvraag formulier

Reglement Solidariteitsfonds

Vraag gerust informatie over het solidariteitsfonds wanneer het voor u moeilijk is therapieën te bekostigen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de fondsbeheerder: Paul Prieckaerts 0182-570971 solidariteitsfonds.calendula@gmail.com

Steun elkaar – Steun het Solidariteitsfonds

Maak uw bijdrage over op: Triodos Bank, rekening NL91TRIO0390515647  t.n.v. Stichting Calendula, o.v.v. “bijdrage Solidariteitsfonds”

Steun elkaar – Steun het Solidariteitsfonds

Maak uw bijdrage over op:
Triodos Bank, rekening NL91TRIO0390515647 
t.n.v. Stichting Calendula, o.v.v. “bijdrage Solidariteitsfonds”