Tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds

Tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds

Het Therapeuticum Calendula is gespecialiseerd in antroposofische gezondheidszorg. De artsen en paramedici volgden na hun beroepsopleiding een extra opleiding. Dat maakt het mogelijk om naast de gebruikelijke medische zorg ook complementaire zorg te verlenen.

Complementaire zorg

Bij het voorschrijven van therapieën kunnen de artsen in overleg met de patiënten ook kiezen voor antroposofische geneesmiddelen en therapieën. Denk aan euritmietherapie, uitwendige therapie, kunstzinnige therapie en biografische gesprekken. Helaas vergoeden niet alle ziektekostenverzekeraars alle antroposofische therapieën.

Tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds

Wanneer de patiënt de therapie niet (geheel) kan bekostigen, is het bij Therapeuticum Calendula mogelijk een tegemoetkoming te ontvangen om de gewenste therapie toch mogelijk te maken. De maximale tegemoetkoming bedraagt 50% van de kosten die niet door de verzekeraar worden betaald.

Zie ook het formulier bij deze folder.

Solidariteitsfonds

Een tegemoetkoming wordt betaald uit het Solidariteitsfonds. Dat Fonds werd door de Stichting Calendula voor dit doel opgericht. Het geld van dat Fonds wordt bijeengebracht door patiënten van Calendula. Vele patiënten geven op vrijwillige basis jaarlijks een bijdrage.

Hoe werkt het?

De arts bepaalt in overleg met de patiënt de gewenste therapie. Als de verzekeraar de kosten voor de therapie niet (of niet geheel) betaalt kan de patiënt een

tegemoetkoming aanvragen met het ‘Formulier tegemoetkoming uit het Solidariteitsfonds’. Bij het formulier horen:

  • Een kopie van de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering of de brief waarmee de ziektekostenverzekeraar reageert op de declaratie.
  • Een kopie van de rekening

De patiënt levert het formulier met de bijlagen in bij de administratie van Calendula, of stuurt een mail met de gevraagde bijlagen naar: solidariteitsfonds.calendula@gmail.com

De administrateur van het fonds toetst de aanvragen aan het reglement van het Fonds. Declaratie vindt plaats door het indienen van:

Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula 2020 Voorjaar

Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula 2017 2

Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula 2017 1

Klik hier voor het Reglement Solidariteitsfonds

Vraag gerust informatie over het solidariteitsfonds wanneer het voor u moeilijk is therapieën te bekostigen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de fondsbeheerder:
Paul Prieckaerts 0182-570971 graag na werktijd.
solidariteitsfonds.calendula@gmail.com

Steun elkaar – Steun het Solidariteitsfonds

Maak uw bijdrage over op:
Triodos Bank, rekening NL91TRIO0390515647 
t.n.v. Stichting Calendula,
o.v.v. “bijdrage Solidariteitsfonds”