Solidariteitsfonds

Betrokkenheid bij het Therapeuticum en onderlinge verbondenheid tussen de patiënten zijn begrippen die vanaf de oprichting van het Therapeuticum Calendula centraal staan. Het Solidariteitsfonds is zo’n voorbeeld van deze onderlinge betrokkenheid. Het fonds is in 1998 van start gegaan en valt onder de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur. De doelstelling van het Solidariteitsfonds is: daar waar nodig het geven van aanvullende financiële ondersteuning aan patiënten voor het volgen van therapieën en het verkrijgen van medicijnen die niet of niet volledig door een aanvullende antroposofische verzekering worden vergoed zodat deze voor hen noodzakelijke en door het Therapeuticum verzorgde therapieën toch gevolgd kunnen worden.


Met jaarlijkse financiële bijdragen van de patiënten van Calendula wordt het fonds gevuld. Vervolgens worden onder strikte voorwaarden deze middelen gebruikt om minder draagkrachtige patiënten financieel te ondersteunen bij de bekostiging van hun medicijnen of therapieën. Het gaat hier om een gedeeltelijke vergoeding van kosten die op geen enkele wijze gedekt worden door verzekeringen.

De spelregels van het fonds zijn beschreven in het Reglement Solidariteitsfonds Calendula dat te lezen is op deze site. Inmiddels is het fonds niet meer weg te denken bij het Therapeuticum Calendula. Via de mail en met de "Gele folder" attenderen we de patiënten jaarlijks op dit fonds waar we best wel trots op zijn.

Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula 2017 2

Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Calendula 2017 1

Klik hier voor het Reglement Solidariteitsfonds

Vraag gerust informatie over het solidariteitsfonds wanneer het voor u moeilijk is therapieën te bekostigen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de fondsbeheerder:
Paul Prieckaerts 0182-570971 graag na werktijd.
solidariteitsfonds.calendula@gmail.com

Steun elkaar – Steun het Solidariteitsfonds

Maak uw bijdrage over op:
Triodos Bank, rekening NL91TRIO0390515647 
t.n.v. Stichting Calendula,
o.v.v. “bijdrage Solidariteitsfonds”