Fysiotherapie


Antroposofische fysiotherapie is geen alternatieve therapie, maar een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld. De therapie bestaat uit ritmische massage en/of bewegingstherapie en/of narusten met een warmteapplicatie. Bij de massage wordt gebruik gemaakt van ritmische massage. Met behulp van speciaal ontwikkelde handgrepen wordt getracht bepaalde in hun werking doorgeschoten processen in goede banen te leiden en andere processen die niet goed tot hun recht komen te stimuleren. Zo wordt een nieuw evenwicht bewerkstelligd b.v. in de warmtehuishouding van het organisme of de spannings -/ontspanningstoestand van spieren. Via de massages wordt het zelfherstellend vermogen aangesproken. Deze benadering brengt met zich mee dat meer of andere lichaamsdelen gemasseerd worden dan waar de pijn zich bevindt.
De behandeling wordt 1 of 2 keer per week gegeven en duurt 30 tot 45 minuten.
U wordt door de therapeut gebeld voor een afspraak. Bij de eerste behandeling dient u mee te nemen: uw verzekeringspasje, een laken(hoes) en een badhanddoek.

Registratie

De fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en van de NVAF (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten) en zijn opgenomen in het BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) register. Wij raden u dringend aan vooraf de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering goed te lezen, zodat u niet achteraf voor (financiële) verrassingen komt te staan. Aan de hierna geplaatste opsomming kunt u geen rechten ontlenen. De fysiotherapeuten hebben met diverse Zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. 

Voor vragen en een brochure met meer informatie kunt u bij de fysiotherapeute of ’s morgens op de administratie terecht. Op de website van de NVAZ staat een film over Fysiotherapie.

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling. Deze wordt in rekening gebracht aan de patiënt indien de afspraak binnen 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd. 

 In het overzicht staan de vergoedingen voor fysiotherapie per zorgverzekeraar de pagina kunt u bekijken op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie .