Nieuwe Fysiotherapeut

Onze fysiotherapeute Susan Bremer heeft aangegeven dat ze heel graag bij Calendula werkt, maar… dat ze haar geliefde wil volgen naar Zwitserland en daar gaan werken als fysiotherapeute.

We zullen Susan enorm missen!

 

Maar…. Ze heeft gezorgd voor een passende opvolgster: per 1 juni draagt ze de fysiotherapiepraktijk over aan Jeanine Frenk.

Hieronder stelt Jeanine zich aan u voor:

 

Mijn naam is Jeanine Frenk. Nadat ik in 2007 terugverhuisde vanuit Curaçao naar Nederland, en de HAVO heb afgerond, ben ik meteen gestart met de opleiding tot fysiotherapeut.

Na het behalen van mijn diploma heb ik drie jaar gewerkt in een eerstelijns praktijk in Scheveningen en 1 jaar voor de Bergman kliniek in Rijswijk.

Op dit moment volg ik de masteropleiding manuele therapie op de universiteit in Amersfoort. Ik heb er erg veel zin in om te starten bij Therapeuticum Calendula!

 

We heten Jeanine van harte welkom in het therapeuticum en hopen op een prettige samenwerking.

Praktijkbrief 2019

Madeleen Winkler Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het is zaterdag 9 maart 2019. In het gebouw van Hogeschool Helicon te Zeist vergadert de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) onder leiding van voorzitter Madeleen Winkler. Het is haar laatste vergadering als voorzitter, na een voorzitterschap van 21 jaar.

Na afloop van de vergadering is er een feestelijke bijeenkomst met een bijzondere gast. De burgemeester van Gouda, mevrouw Mirjam Salet, komt namens Koning Willem Alexander aan

Madeleen Winkler de versierselen uitreiken van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In een toespraak verwoordt burgemeester Salet de grote verdiensten van Madeleen Winkler. Al tientallen jaren antroposofisch huisarts in het Therapeuticum Calendula aan de Krugerlaan 79 te Gouda. Maar zij is ook bestuurslid van vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, die de complementaire geneeskunst stimuleren. En dat ze daarin een dominante rol vervult bewijst het jarenlange voorzitterschap van de NVAA.

Euritmie cursus 2019
Vitaal in de lente

Euritmie Cursus Vitaal De Lente In

Basisoefeningen Euritmie

Je leert in een ontspannen sfeer een aantal basisoefeningen die een weldadige en harmoniserende werking hebben op lichaam, ziel en geest. Het kan een eerste kennismaking zijn, maar het kan ook de euritmie die je al kent, onderhouden en verdiepen.

Vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Kosten: € 80,00 voor een serie van 8 keer

Data: 22 en 29 maart, 5, 12, 19 april, 10, 17, 24 mei

Later instappen mag ook

Ghiti Brinkman: info@ghitibrinkman.nl of 0614145645 of 070-8882676

 In Therapeuticum Calendula  Krugerlaan 79, Gouda

Vacature Huisarts

Enthousiaste huisarts (m/v)  voor waarneming (0,4-0,6 fte)Als huisarts van Therapeuticum Calendula draag je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid voor de huisartsenzorg. Voor meer informatie volg deze link.

info@therapeuticumcalendula.nl

 

Fysiotherapie

Susan Bremer, fysiotherapeute, werkt op dinsdag, woensdagmiddag en –avond, en vrijdag.

Ze is bereikbaar op 06 – 48 96 08 69.

 

Kunstzinnige therapie

Lilian Dijkema onze kunstzinnig therapeute is helaas nog niet weer aan het werk. Zij wordt vervangen door Odette Aalhuizen, kunstzinnigtherapeute. 

Solidariteitsfonds Calendula - patiënten helpen patiënten

De gedachte achter het Solidariteitsfonds is dat iedereen die dat nodig heeft de kans moet krijgen om gebruik te maken van de volledige antroposofische gezondheidszorg. Met dit Fonds proberen we mogelijke financiële belemmeringen weg te nemen.

Het Solidariteitsfonds is er voor alle patiënten die bij Calendula ingeschreven staan.

Heeft u niet de financiële ruimte om een bepaalde behandeling te volgen, bespreek dit dan met uw huisarts of neem contact op met de beheerder van het Fonds Paul Prieckaerts, tel. 0182 – 570 971  (‘s avonds) of solidariteitsfonds.calendula@gmail.com

Een tegemoetkoming door het Fonds is alleen mogelijk voor kosten van antroposofische behandelingen of medicijnen voor zover deze niet door de zorgverzekeraar vergoed worden. Daarnaast vallen ook consulten bij Reinke Chavannes, biografisch coach en psychosociaal hulpverlener, onder de reikwijdte van het Fonds. Voorwaarde voor een tegemoetkoming is altijd een doorverwijzing door een van de huisartsen van Calendula. Een eigen bijdrage is altijd van toepassing om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.  

Wij hopen dat we dit jaar weer genoeg bijdragen mogen ontvangen, zodat we geen patiënten teleur hoeven te stellen. Om het Fonds op peil te houden is een gemiddelde bijdrage nodig van € 20,- per persoon per jaar (adviesbedrag). Een gezin zou € 40,- kunnen bijdragen.

Maak uw bijdrage 2018 over naar: Triodos Bank, NL91 TRIO 0390 5156 47 t.n.v. Calendula, onder vermelding van ‘Solidariteitsfonds jaarlijkse bijdrage 2018’.

 

Praktijkbrief komt nu voortaan per e-mail

Alleen nog voor die patiënten die echt geen e-mail kunnen ontvangen, komt de praktijkinformatie per post. Hebben we nog niet uw goede e-mailadres?

Stuur dan een e-mail naar info@therapeuticumcalendula.nl met de mededeling:

Ja, stuur mij de praktijkinformatie naar het volgende e-mailadres: ……….

Onder vermelding van uw naam en adres, zodat we u uit de postverzendlijst kunnen halen.

 

Veranderde privacywetgeving

25 mei 2018 werd de privacywetgeving verder aangescherpt. Calendula heeft zich via de coöperatie Regionale Ondersteuning Huisartsen aangesloten bij een organisatie die ons helpt om datalekken van de elektronische patiënten informatie te voorkomen.

Voor het consultatiebureau / kinderspreekuur geldt hetzelfde, maar dan via de RDOGMH.

De consequentie van alle veranderde regels is dat:

 • we u om toestemming moeten vragen om uw dossier te koppelen via het Landelijk Schakel Punt LSP  zodat in acute situaties, ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend, de collega’s op de Huisartsenpost kunnen zien welke aandoeningen u heeft, welke medicijnen u gebruikt en wat we de laatste keer met elkaar hebben afgesproken.
 • gelukkig hebben velen van u al toestemming gegeven via het formulier, of via http://www.ikgeeftoestemming.nl.
 • en … als we u daarmee van dienst konden zijn, dan konden we in het verleden in de computer van het Groene Hart Ziekenhuis uw uitslagen opvragen.

U begrijpt het al: nu moet u daar ook eerst toestemming voor geven. Ook dat formulier ligt bij de assistentes op de balie voor u klaar.

 MEDEWERKERS CALENDULA

 • Madeleen Winkler, huisarts
 • Munira Alwani, huisarts
 • Josien van Sandick, verpleegkundige
 • Ghiti Brinkman, euritmietherapie
 • Lilian Dijkema, kunstzinnige therapie, Odette Aalhuizen vervangster
 • Susan Bremer, fysiotherapie
 • Ria Wijlhuizen, assistente
 • Caroline Tinga, assistente
 • Trudy van Paridon, assistente
 • Astrid de Frankrijker, praktijkverpleegkundige
 • Gerdien de Hek, praktijkondersteuner GGZ
 • Marloes Vermeulen, praktijkondersteuner GGZ jeugd
 • Sirikit Noordam, boekhouding

STICHTINGSBESTUUR

 • Jan Wiersma,  0182 – 513 404
 • Jan Bouman,  0182 – 571 758

KLACHTENCOMMISSIE

 • Annette Cools,  06 – 51 60 40 07

SOLIDARITEITSFONDS

 • Paul Prieckaerts,  0182 – 570 971 (‘s avonds)

ANTROPOSANA 

- algemene info over patiëntenvereniging Antroposana:  info@antroposana.nl

- vragen over de antroposanapolis: antroposanapolis@flexisgroep.nl

COLOFON

 • Adry Lexmond
 • Marina de Horn

 Dokter Munira Alwani is van 12 tot en met 23 november afwezig2018 afwezig.

Aanwezigheid van de huisartsen 2018:

 • Madeleen Winkler: dinsdag t/m vrijdag
 • Munira Alwani: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, behalve op haar opleidingsdagen.

Huisartsen

Vanaf 1 oktober 2017 is Munira Alwani als huisarts aan Calendula verbonden. Ze volgt de opleiding tot antroposofisch arts. Dat betekent dat ze maandelijks een donderdag en een vrijdag naar de opleiding is. Ze schrijft antroposofische middelen voor en kan dat, zo nodig, met Madeleen Winkler afstemmen.

Munira Alwani stelt zich aan u voor:

“Ik ben geboren in Rotterdam en ik heb zowel de studie geneeskunde als mijn huisartsopleiding aan de Erasmus universiteit gedaan. Na tien jaar werken in de geneeskunde, waarvan vijf jaar met veel plezier als "regulier" huisarts, merk ik hoe multidimensionaal gezondheid is. Daarom ben ik in september 2017 gestart met de opleiding antroposofisch arts.

Door te werken bij Calendula hoop ik mijn werk als huisarts en mijn interesse voor een holistische aanpak te kunnen combineren." 


Euritmietherapie

Ghiti Brinkman, euritmietherapeute in Den Haag, werkt op donderdag bij Calendula. Zij heeft ervaring met euritmietherapie bij lichamelijke en psychische klachten. Voorbeelden zijn: astma en copd, reumatische aandoeningen, hartklachten, burn-out en slaapproblemen, maar ook ondersteuning bij de behandeling van kanker.

Heeft u zich al vaker afgevraagd wat dat nou voor therapie is? Bekijk op de website van Calendula de video.

Veranderde privacy wetgeving

In 2017 en 2018 wordt de privacy wetgeving verder aangescherpt. Calendula heeft zich via de coöperatie Regionale Ondersteuning Huisartsen aangesloten bij een organisatie die ons helpt om datalekken van de elektronische patiënten informatie te voorkomen.

Voor het consultatiebureau / kinderspreekuur geldt hetzelfde, maar dan via de GGD.

De lastige consequentie van alle veranderde regels is dat we u toestemming moeten vragen om uw dossier te koppelen via het Landelijk Schakel Punt (LSP), zodat in acute situaties ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend, de collega’s op de Huisartsenpost kunnen zien welke aandoeningen u heeft, welke medicijnen u gebruikt en wat we de laatste keer met elkaar hebben afgesproken. Gelukkig hebben velen van u al toestemming gegeven via het formulier, of via http://www.ikgeeftoestemming.nl.

Maar… als we u daarmee van dienst konden zijn, dan konden we in het verleden in de computer van het Groene Hart Ziekenhuis uw uitslagen opvragen. U begrijpt het al: nu moet u daar vanaf 1 januari 2018 ook eerst toestemming voor geven. Ook dat formulier ligt bij de assistentes op de balie voor u klaar.

Zelf medicijnen bestellen bij Weleda

Vacature huisarts

Enthousiaste huisarts (m/v) voor waarneming (0,4-0,6 fte)Als huisarts van Therapeuticum Calendula draag je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid voor de huisartsenzorg.

Lees verder...