Praktijkbrief januari 2023

In deze tijd is snelle communicatie vanuit de praktijk van belang, daarom hebben we het hele mailbestand geüpdatet. Sommige van u zullen tot onze spijt nog niet eerder via mail de praktijkbrief hebben ontvangen.

Hier kunt u de praktijkbrief downloaden en nalezen.

Hier kunt u zich aanmelden voor mijngezondheid.net

Informatie over Corona-virus

Update Coronabrief, april 2021

In de ban van het Coronavirus

Bij klachten van de luchtwegen graag eerst telefonisch contact met de praktijk. Zo nodig krijgt u een speciale afspraak, waardoor anderen niet onnodig besmet kunnen worden. Afspraken die niet (hoog)urgent zijn stellen we graag uit om voldoende ruimte te hebben voor acute problemen.

Hygiënische adviezen zie onderaan deze praktijkbrief, blijven van kracht. Verzorg uw afweersysteem met gezonde voeding met veel fruit en groente,

voldoende slaap, ga regelmatig de frisse lucht in en ventileer het huis goed. Mijd alcohol wat het immuunsysteem ondermijnt.

Wat is koorts, zie ook www.thuisarts.nl

Koorts is de gezonde reactie op een inbreuk op het lichaam van een virus, bacterie, of ook een trauma. Door de temperatuursverhoging is het voor het immuunsysteem makkelijker om antistoffen te produceren. Bij het koken zetten we het vuur immers ook hoog om iets gaar te krijgen.

Paracetamol helpt tegen pijn. Studies wijzen echter uit dat het, bijvoorbeeld na vaccinaties, de vorming van antistoffen juist verminderd.

 Wie het universele griepmiddel Infludo wil gebruiken kan dat rechtstreeks bij de Weleda bestellen met de geneesmiddelapp of op https://apotheek-online.weleda.nl/#/. Maak een foto van een briefje met Infludo erop, vul uw gegevens in, zet op automatisch betalen en het flesje gaat op de post.

Voor meer ondersteunende middelen kunt u een van de artsen raadplegen. 

Hygiënische adviezen Coronavirus

We zijn medemensen en willen voorkomen dat we elkaar aansteken en is het dus van belang om de hygiënische adviezen zorgvuldig in acht te nemen.

Regelmatig handen wassen, hoesten in je elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken, etc. Zie de adviezen en afgekondigde maatregelen van de nationale en lokale overheden.

Het RIVM verstrekt de meest betrouwbare en actuele informatie, zie: www.rivm.nl https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland  daarnaast natuurlijk ook de site www.thuisarts.nl.

Door de vele berichtgeving en vanwege de onzichtbaarheid van het virus is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent om te voorkomen dat er te veel angst ontstaat voor het corona virus en we elkaar als medemensen als potentiële bedreiging gaan zien.

Dat ondermijnt namelijk ons immuun systeem. Wat kunt u doen ter voorkoming?

Zorg voor uw gezondheid: eet gezond (veel groente en fruit), slaap voldoende en vermijdt alcohol. Infludo en soortgelijke middelen zijn goede ondersteuners van je immuunsysteem als er verkoudheid of griep opsteekt.

Als u denkt Corona besmetting te hebben, kom dan niet naar huisarts of Huisartsenpost, maar bel naar de praktijk.

Ga bij klachten niet naar buiten om anderen niet te besmetten.

Voorgaande Praktijkbrieven

Basisoefeningen euritmie

Vitaal de lente in als het Corona virus weer weggeëbd is. Basisoefeningen euritmie

Je leert in een ontspannen sfeer een aantal basisoefeningen, die een weldadige en harmoniserende werking hebben op lichaam, ziel en geest.

Het kan een eerste kennismaking zijn, maar het kan ook de euritmie, die je al kent, onderhouden en verdiepen:

Vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur

Kosten: € 10,00 per keer

Je kan per keer bepalen of je komt. Wel graag even aanmelden in verband met de beperkte ruimte.

Ghiti Brinkman: info@ghitibrinkman.nl of 0614145645 of 070-8882676

Het wel en wee van een receptaanvraag en wat kan er allemaal misgaan?

Via de website kunt u herhaalrecepten aanvragen, waarbij u precies kunt aangeven welk middel, hoeveel en hoe vaak u gebruikt. Ook komen er bij de administratie briefjes en mailtjes binnen voor herhaalrecepten, of komt iemand aan de balie.

Soms krijgen we bericht dat het aangevraagde middel toch niet bij de apotheek klaarlag.

Dat was natuurlijk niet de bedoeling! Maar wat is er dan misgegaan?

Elektronische wegen zijn soms ondoorgrondelijk…

 • Dat een recept vanuit de website van Calendula toch niet in de receptenlijn Calendula aankomt is heel zelden het geval.
 • Als u meerdere middelen tegelijk aanvraagt, dan schrijft de assistente de recepten uit. - - Gaat in de tussentijd de telefoon dan is het wel eens voorgekomen dat de assistente daarna dacht klaar te zijn met het recept en uw laatste middel er dan toch niet bij zat. We hebben de procedure met extra check nog eens met elkaar langsgelopen om dat te voorkomen.
 • Het recept komt in de receptenbuffer en de huisarts accordeert het recept.
 • Via het huisartseninformatiesysteem gaat het recept dan rechtsreeks naar de apotheek van uw keuze. Het komt voor dat het daar niet aankomt, ook al is het keurig uit de buffer is verstuurd. (Het komt zelfs voor dat de huisarts zelf een recept maakt en dat de apotheek dan belt dat de huisarts het recept nog moet accorderen omdat het ‘nog in de buffer staat’).
 • De apotheek heeft het niet op voorraad en bestelt het middel bij de groothandel. Ook daar komt de elektronische bestelling soms niet aan.
 • Of de groothandel heeft het niet op voorraad, het middel is ‘even niet leverbaar’. Een steeds vaker voorkomende ergernis!

We hebben afspraken en protocollen om receptaanvragen zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Helaas hapert de elektronische snelweg soms, ook tot onze frustratie.

In ieder geval is het dus verstandig om medicatie tijdig na te bestellen, liefst een week voor ze op zijn.

De afspraak op Calendula is dat 2 werkdagen na aanvraag het middel bij de apotheek klaar moet liggen. 

Zwerfboeken

In het halletje bij de voordeur hebben we een boekenschap voor boeken die meegenomen mogen worden.

Andere boeken die in de wachtkamers te vinden zijn kunnen eventueel geleend worden, maar alleen in overleg met een medewerker.

We zijn tamelijk veel boeken kwijt en krijgen ze graag retour. Misschien ligt er per ongeluk nog een boek bij u thuis waar een stempel van Calendula in staat of een van onze namen. Ook al is het van langgeleden, of zijn het ouwetjes. Sommige boeken zijn niet meer verkrijgbaar, daarom zijn we blij als u deze terug brengt.

Website waar u informatie vindt over, antroposofie, opleidingen, werken, therapieën, onderzoek

www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl

Madeleen Winkler Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het is zaterdag 9 maart 2019. In het gebouw van Hogeschool Helicon te Zeist vergadert de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) onder leiding van voorzitter Madeleen Winkler. Het is haar laatste vergadering als voorzitter, na een voorzitterschap van 21 jaar.

Na afloop van de vergadering is er een feestelijke bijeenkomst met een bijzondere gast. De burgemeester van Gouda, mevrouw Mirjam Salet, komt namens Koning Willem Alexander aan

Madeleen Winkler de versierselen uitreiken van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In een toespraak verwoordt burgemeester Salet de grote verdiensten van Madeleen Winkler. Al tientallen jaren antroposofisch huisarts in het Therapeuticum Calendula aan de Krugerlaan 79 te Gouda. Maar zij is ook bestuurslid van vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, die de complementaire geneeskunst stimuleren. En dat ze daarin een dominante rol vervult bewijst het jarenlange voorzitterschap van de NVAA.

Vacatures

Ben jij de doktersassistente die wij zoeken? De huisartsenpraktijk zoekt per 1 februari 2023 een doktersassistente voor 5 uur op dinsdagochtend en op invalbasis op andere dagen. Voor meer informatie volg: Vacature dokters assistente

Enthousiaste huisarts (m/v)  voor waarneming (0,4-0,6 fte)Als huisarts van Therapeuticum Calendula draag je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid voor de huisartsenzorg. Voor meer informatie volg Vacature huisarts

Solidariteitsfonds Calendula - patiënten helpen patiënten

De gedachte achter het Solidariteitsfonds is dat iedereen die dat nodig heeft de kans moet krijgen om gebruik te maken van de volledige antroposofische gezondheidszorg. Met dit Fonds proberen we mogelijke financiële belemmeringen weg te nemen.

Het Solidariteitsfonds is er voor alle patiënten die bij Calendula ingeschreven staan.

Heeft u niet de financiële ruimte om een bepaalde behandeling te volgen, bespreek dit dan met uw huisarts of neem contact op met de beheerder van het Fonds Paul Prieckaerts, tel. 0182 – 570 971  (‘s avonds) of solidariteitsfonds.calendula@gmail.com

Een tegemoetkoming door het Fonds is alleen mogelijk voor kosten van antroposofische behandelingen of medicijnen voor zover deze niet door de zorgverzekeraar vergoed worden. Daarnaast vallen ook consulten bij Reinke Chavannes, biografisch coach en psychosociaal hulpverlener, onder de reikwijdte van het Fonds. Voorwaarde voor een tegemoetkoming is altijd een doorverwijzing door een van de huisartsen van Calendula. Een eigen bijdrage is altijd van toepassing om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.  

Wij hopen dat we dit jaar weer genoeg bijdragen mogen ontvangen, zodat we geen patiënten teleur hoeven te stellen. Om het Fonds op peil te houden is een gemiddelde bijdrage nodig van € 20,- per persoon per jaar (adviesbedrag). Een gezin zou € 40,- kunnen bijdragen.

Maak uw bijdrage 2018 over naar: Triodos Bank, NL91 TRIO 0390 5156 47 t.n.v. Calendula, onder vermelding van ‘Solidariteitsfonds jaarlijkse bijdrage 2018’.  

Praktijkbrief komt nu voortaan per e-mail

Alleen nog voor die patiënten die echt geen e-mail kunnen ontvangen, komt de praktijkinformatie per post. Hebben we nog niet uw goede e-mailadres?

Stuur dan een e-mail naar info@therapeuticumcalendula.nl met de mededeling:

Ja, stuur mij de praktijkinformatie naar het volgende e-mailadres: ……….

Onder vermelding van uw naam en adres, zodat we u uit de postverzendlijst kunnen halen. 

Veranderde privacywetgeving

25 mei 2018 werd de privacywetgeving verder aangescherpt. Calendula heeft zich via de coöperatie Regionale Ondersteuning Huisartsen aangesloten bij een organisatie die ons helpt om datalekken van de elektronische patiënten informatie te voorkomen.

Voor het consultatiebureau / kinderspreekuur geldt hetzelfde, maar dan via de RDOGMH.

De consequentie van alle veranderde regels is dat:

 • we u om toestemming moeten vragen om uw dossier te koppelen via het Landelijk Schakel Punt LSP  zodat in acute situaties, ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend, de collega’s op de Huisartsenpost kunnen zien welke aandoeningen u heeft, welke medicijnen u gebruikt en wat we de laatste keer met elkaar hebben afgesproken.
 • gelukkig hebben velen van u al toestemming gegeven via het formulier, of via http://www.ikgeeftoestemming.nl.
 • en … als we u daarmee van dienst konden zijn, dan konden we in het verleden in de computer van het Groene Hart Ziekenhuis uw uitslagen opvragen.

U begrijpt het al: nu moet u daar ook eerst toestemming voor geven. Ook dat formulier ligt bij de assistentes op de balie voor u klaar.

Aanwezigheid van de huisartsen

 • Madeleen Winkler: dinsdag, donderdag (kinderspreekuur) en op vrijdag
 • Munira Alwani: maandag, dinsdag en woensdag.
 • Sanne van Sonsbeek: maandagochtend op donderdag
 • Claar van Herpen: woensdag en vrijdag

Zelf medicijnen bestellen bij Weleda

Huisarts vacature

Wij zoeken een collega!

Een enthousiaste huisarts met brede blik (m/v) Voor waarneming en wie weet wordt het praktijkhouderschap. (0,6 fte)

Lees verder...