Zorgverzekering / Antroposanapolis:

Informatie over het zorgcollectief voor Antroposanaleden per 1 januari 2019

Antroposana is voortdurend in gesprek met de zorgverzekeraars om te zorgen dat de antroposofische zorg zo goed mogelijk ondersteund wordt. Via u maar ook uit onderzoek blijkt telkens weer welke meerwaarde deze zorg biedt. Gedurende een lange tijd merken we in de contacten met de zorgverzekeraars dat de kennis en interesse in de antroposofische zorg bij de zorgverzekeraars steeds verder afneemt. Zorgverzekeraars concentreren zich meer en meer op het standaardiseren van hun producten en het zo scherp mogelijk inkopen van zorg en medicatie. Hoe zorguitgaven, zowel in de basis als aanvullende verzekering, beheerst kunnen worden, door het op een goede manier inzetten van complementaire zorg, ligt momenteel geheel niet meer in het interessegebied van de zorgverzekeraars.

De hierboven beschreven ontwikkeling heeft ertoe geleid dat Antroposana besloten heeft vanaf januari 2019 te stoppen met het aanbieden van de Antroposanapolis, omdat het onderscheidend vermogen onvoldoende is.

Belangrijk om te melden is dat zorgverzekeraars nog steeds vergoedingen bieden voor antroposofische zorg. Iedere zorgverzekeraar doet dit op zijn eigen wijze. Indien u geïnteresseerd bent in een aanvullende verzekering met antroposofische dekking, hangt het dus van uw persoonlijke omstandigheden af welke zorgverzekeraar het beste bij u past.

Antroposana werkt samen met Aon (voorheen Flexis Benefits), de specialisten van Aon zijn er om uw vragen te beantwoorden. U kunt hen bereiken op telefoonnummer: 088 -62 60 606 of via de e-mail: antroposanapolis@flexisgroep.nl.

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over zorgverzekeringen voor 2019 en hoe wij u, samen met Aon, het beste kunnen ondersteunen.

Tijdens gesprekken die we hebben met de zorgverzekeraars, blijkt telkens weer hoe belangrijk het is dat gebruikers van de antroposofische zorg zich goed organiseren. Hoe meer mensen zich aansluiten bij Antroposana hoe makkelijker het is om goed te kunnen onderhandelen. We blijven in gesprek met de zorgverzekeraars om uw belangen te behartigen en hopen zo voor de toekomst meer draagkracht te creëren.

Wilt u een vergelijking maken van zorgpolissen?

Dat kan. Op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde vindt u een overzicht van zorgverzekeraars die antroposofische zorg hebben opgenomen in een aanvullende verzekering.

Indien u wilt weten welke aanvullende verzekeringen euritmietherapie vergoeden, raadpleeg dan: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/euritmietherapie

Altijd het laatste nieuws over de Antroposanapolis in uw mailbox

Meld u aan voor de Antroposana email-nieuwsbrief zodat u tijdig op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. 

Praktisch

VACATURE HUISARTS

Enthousiaste huisarts (m/v)  voor waarneming (0,4-0,6 fte)Als huisarts van Therapeuticum Calendula draag je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid voor de huisartsenzorg. Voor meer informatie volg deze link.

info@therapeuticumcalendula.nl

 

Fysiotherapie

Susan Bremer, fysiotherapeute, werkt op dinsdag, woensdagmiddag en –avond, en vrijdag.

Ze is bereikbaar op 06 – 48 96 08 69.

 

Kunstzinnige therapie

Lilian Dijkema onze kunstzinnig therapeute heeft haar verlof nog met een aantal maanden verlengd. We verwachten haar weer in het voorjaar 2019. Ze wordt vervangen door Odette Aalhuizen, een ervaren kunstzinnig therapeute. 

Solidariteitsfonds Calendula - patiënten helpen patiënten

De gedachte achter het Solidariteitsfonds is dat iedereen die dat nodig heeft de kans moet krijgen om gebruik te maken van de volledige antroposofische gezondheidszorg. Met dit Fonds proberen we mogelijke financiële belemmeringen weg te nemen.

Het Solidariteitsfonds is er voor alle patiënten die bij Calendula ingeschreven staan.

Heeft u niet de financiële ruimte om een bepaalde behandeling te volgen, bespreek dit dan met uw huisarts of neem contact op met de beheerder van het Fonds Paul Prieckaerts, tel. 0182 – 570 971  (‘s avonds) of solidariteitsfonds.calendula@gmail.com

Een tegemoetkoming door het Fonds is alleen mogelijk voor kosten van antroposofische behandelingen of medicijnen voor zover deze niet door de zorgverzekeraar vergoed worden. Daarnaast vallen ook consulten bij Reinke Chavannes, biografisch coach en psychosociaal hulpverlener, onder de reikwijdte van het Fonds. Voorwaarde voor een tegemoetkoming is altijd een doorverwijzing door een van de huisartsen van Calendula. Een eigen bijdrage is altijd van toepassing om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.  

Wij hopen dat we dit jaar weer genoeg bijdragen mogen ontvangen, zodat we geen patiënten teleur hoeven te stellen. Om het Fonds op peil te houden is een gemiddelde bijdrage nodig van € 20,- per persoon per jaar (adviesbedrag). Een gezin zou € 40,- kunnen bijdragen.

Maak uw bijdrage 2018 over naar: Triodos Bank, NL91 TRIO 0390 5156 47 t.n.v. Calendula, onder vermelding van ‘Solidariteitsfonds jaarlijkse bijdrage 2018’.

 

Praktijkbrief komt nu voortaan per e-mail

Alleen nog voor die patiënten die echt geen e-mail kunnen ontvangen, komt de praktijkinformatie per post. Hebben we nog niet uw goede e-mailadres?

Stuur dan een e-mail naar info@therapeuticumcalendula.nl met de mededeling:

Ja, stuur mij de praktijkinformatie naar het volgende e-mailadres: ……….

Onder vermelding van uw naam en adres, zodat we u uit de postverzendlijst kunnen halen.

 

Veranderde privacywetgeving

25 mei 2018 werd de privacywetgeving verder aangescherpt. Calendula heeft zich via de coöperatie Regionale Ondersteuning Huisartsen aangesloten bij een organisatie die ons helpt om datalekken van de elektronische patiënten informatie te voorkomen.

Voor het consultatiebureau / kinderspreekuur geldt hetzelfde, maar dan via de RDOGMH.

De consequentie van alle veranderde regels is dat:

 • we u om toestemming moeten vragen om uw dossier te koppelen via het Landelijk Schakel Punt LSP  zodat in acute situaties, ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend, de collega’s op de Huisartsenpost kunnen zien welke aandoeningen u heeft, welke medicijnen u gebruikt en wat we de laatste keer met elkaar hebben afgesproken.
 • gelukkig hebben velen van u al toestemming gegeven via het formulier, of via http://www.ikgeeftoestemming.nl.
 • en … als we u daarmee van dienst konden zijn, dan konden we in het verleden in de computer van het Groene Hart Ziekenhuis uw uitslagen opvragen.

U begrijpt het al: nu moet u daar ook eerst toestemming voor geven. Ook dat formulier ligt bij de assistentes op de balie voor u klaar.

 MEDEWERKERS CALENDULA

 • Madeleen Winkler, huisarts
 • Munira Alwani, huisarts
 • Josien van Sandick, verpleegkundige
 • Ghiti Brinkman, euritmietherapie
 • Lilian Dijkema, kunstzinnige therapie, Odette Aalhuizen vervangster
 • Susan Bremer, fysiotherapie
 • Ria Wijlhuizen, assistente
 • Caroline Tinga, assistente
 • Kim van Peperstraate, assistente
 • Trudy van Paridon, assistente
 • Astrid de Frankrijker, praktijkverpleegkundige
 • Gerdien de Hek, praktijkondersteuner GGZ
 • Marloes Vermeulen, praktijkondersteuner GGZ jeugd
 • Sirikit Noordam, boekhouding

STICHTINGSBESTUUR

 • Jan Wiersma,  0182 – 513 404
 • Jan Bouman,  0182 – 571 758

KLACHTENCOMMISSIE

 • Annette Cools,  06 – 51 60 40 07

SOLIDARITEITSFONDS

 • Paul Prieckaerts,  0182 – 570 971 (‘s avonds)

ANTROPOSANA 

- algemene info over patiëntenvereniging Antroposana:  info@antroposana.nl

- vragen over de antroposanapolis: antroposanapolis@flexisgroep.nl

COLOFON

 • Adry Lexmond
 • Marina de Horn

 Dokter Munira Alwani is van 12 tot en met 23 november afwezig2018 afwezig.

Aanwezigheid van de huisartsen 2018:

 • Madeleen Winkler: dinsdag t/m vrijdag
 • Munira Alwani: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, behalve op haar opleidingsdagen.

Huisartsen

Vanaf 1 oktober 2017 is Munira Alwani als huisarts aan Calendula verbonden. Ze volgt de opleiding tot antroposofisch arts. Dat betekent dat ze maandelijks een donderdag en een vrijdag naar de opleiding is. Ze schrijft antroposofische middelen voor en kan dat, zo nodig, met Madeleen Winkler afstemmen.

Munira Alwani stelt zich aan u voor:

“Ik ben geboren in Rotterdam en ik heb zowel de studie geneeskunde als mijn huisartsopleiding aan de Erasmus universiteit gedaan. Na tien jaar werken in de geneeskunde, waarvan vijf jaar met veel plezier als "regulier" huisarts, merk ik hoe multidimensionaal gezondheid is. Daarom ben ik in september 2017 gestart met de opleiding antroposofisch arts.

Door te werken bij Calendula hoop ik mijn werk als huisarts en mijn interesse voor een holistische aanpak te kunnen combineren." 


Euritmietherapie

Ghiti Brinkman, euritmietherapeute in Den Haag, werkt op donderdag bij Calendula. Zij heeft ervaring met euritmietherapie bij lichamelijke en psychische klachten. Voorbeelden zijn: astma en copd, reumatische aandoeningen, hartklachten, burn-out en slaapproblemen, maar ook ondersteuning bij de behandeling van kanker.

Heeft u zich al vaker afgevraagd wat dat nou voor therapie is? Bekijk op de website van Calendula de video.

Veranderde privacy wetgeving

In 2017 en 2018 wordt de privacy wetgeving verder aangescherpt. Calendula heeft zich via de coöperatie Regionale Ondersteuning Huisartsen aangesloten bij een organisatie die ons helpt om datalekken van de elektronische patiënten informatie te voorkomen.

Voor het consultatiebureau / kinderspreekuur geldt hetzelfde, maar dan via de GGD.

De lastige consequentie van alle veranderde regels is dat we u toestemming moeten vragen om uw dossier te koppelen via het Landelijk Schakel Punt (LSP), zodat in acute situaties ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend, de collega’s op de Huisartsenpost kunnen zien welke aandoeningen u heeft, welke medicijnen u gebruikt en wat we de laatste keer met elkaar hebben afgesproken. Gelukkig hebben velen van u al toestemming gegeven via het formulier, of via http://www.ikgeeftoestemming.nl.

Maar… als we u daarmee van dienst konden zijn, dan konden we in het verleden in de computer van het Groene Hart Ziekenhuis uw uitslagen opvragen. U begrijpt het al: nu moet u daar vanaf 1 januari 2018 ook eerst toestemming voor geven. Ook dat formulier ligt bij de assistentes op de balie voor u klaar.

Zelf medicijnen bestellen bij Weleda

Vacature huisarts

Enthousiaste huisarts (m/v) voor waarneming (0,4-0,6 fte)Als huisarts van Therapeuticum Calendula draag je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid voor de huisartsenzorg.

Lees verder...