Euritmie-therapie

www.ghitibrinkman.nl

Therapeut: Ghiti Brinkman

Vitaliteit, dat is waar het om draait in de euritmietherapie! 
Klanken en ritmes brengen de vitaliteitkracht van je lichaam in beweging. Iedere klank van het alfabet heeft een eigen specifieke werking op de lichamelijke of psychische gezondheid. Ritmisch bewegen zorgt voor een goede doorbloeding en brengt evenwicht in de ademhaling. Het helpt de inademing te verdiepen en de uitademing los te laten. Je wordt uiterlijk en innerlijk in beweging gebracht. De bewegingen dagelijks ervaren en oefenen biedt het lichaam de mogelijkheid deze vitaliteit aan te spreken en te versterken.

Veel mensen vertellen blij te zijn dat ze met euritmietherapie zelf kunnen bijdragen aan hun gezondheid en welzijn doordat de oefeningen hun werk doen. Wat gebeurt er in een consult? Een voorbeeld: iemand komt met hoofdpijn. Na een aantal oefeningen maak ik een bewegingsdiagnose. Op grond van wat ik zie én de vraagstelling van de huisarts, bied ik een oefenreeks aan die het hoofd ontlast en die de warmtehuishouding aanspreekt, want mensen met hoofdpijn hebben vaak koude handen en voeten.

Euritmietherapie kun je toepassen bij lichamelijke klachten, bijvoorbeeld rugklachten, hartproblemen, hoge bloeddruk, de ziekte van Parkinson, reuma of kanker. En ook bij concentratieproblemen, vermoeidheid, burn-out of stress. In het verlengde hiervan kan deze therapie je ook bij een levenscrisis, verdriet, angst of depressie uitzicht bieden op een nieuwe balans. Euritmietherapie is er voor iedereen; voor kinderen en volwassenen, voor ouderen en voor terminale patiënten. Ik heb jarenlang lesgegeven en voel me betrokken bij de ontwikkeling van kinderen. Bewegen is voor kinderen meestal een vanzelfsprekende ingang. Daarnaast heb ik veel ervaring opgebouwd in de euritmietherapie met mensen met psychische en psychiatrische problemen. 

Euritmie-therapie bij kinderen

'Daar kwam een kleine springer in het veld, hij zwaaide met zijn hoed, hij danste met zijn voet, kom laten wij nu dansen gaan, dansen gaan...' Bewegen doen we van jongs af aan en meestal met veel plezier. Al bewegend leren we eerst lopen en dan spreken en denken. De beweging loopt voorop. Het is dan ook niet verwonderlijk als er met een kind iets niet goed loopt, je kunt denken aan euritmietherapie. Euritmie betekent ‘het goede of harmonische ritme’ en is oorspronkelijk ontstaan als kunstvorm. De therapeutische variant is daarna ontwikkeld als een bewegingstherapie die uitgaat van de ontwikkeling die kinderen doormaken en waarin je met het kind bewegingen doet die deze ontwikkeling kan stimuleren of juist, daar waar het te hard gaat, kan begrenzen. Ook wanneer lichamelijke problemen de aandacht vragen,kan de euritmietherapie een hulp zijn, zoals bij bedplassen, slaapproblemen, concentratiezwakte, driftbuien of astma. In de ontwikkeling die kinderen doormaken, heeft een kleuter iets anders nodig dan een lagereschoolkind. De kleuter leeft in de bewegingsgebaren van ‘Jantje lacht en Jantje huilt’, tussen binnen en buiten, en vooral vanuit de nabootsing. Het schoolkind wil graag nieuwe dingen leren en kan genieten van het ritmische element in de beweging. Het alfabet of enkele klanken daaruit ‘bewegen’ kan het kind helpen zijn lichaam beter te bewonen of het meer specifiek oefenen van een gebaar voor een lichamelijk probleem. Toen ik tweedeklasser Martijn na zeven keer euritmietherapie vroeg wat er veranderd was zei hij: 'Ik kan me beter concentreren op school, de spelling gaat beter, ik kan weer doorslapen en ik heb warme voeten.'

De euritmie-therapie wordt gegeven in sessies van een half uur, meestal 7 tot 12 keer. Als het nodig is, kan er na 7 weken herhaald worden. Bij lichamelijke klachten kan overleg met de huisarts plaatsvinden.

Kijk ook eens bij onderstaande links

Meer algemene informatie over euritmie-therapie

Op de website van de NVAZ staat een film over Eurtimie Therapie.

Info over vergoedingen