Klachtencommissie

Zoals elke zorginstelling heeft ook Calendula een klachtencommissie. Patiënten met klachten kunnen bij deze commissie terecht.

Het doel van de commissie

Het uitgangspunt is: recht doen aan de individuele klager. De commissie probeert relaties tussen patiënt en arts/therapeut/medewerker waar mogelijk te herstellen. Zij bemiddelt bij conflicten. Zij behandelt werkelijke klachten van patiënten/cliënten over medewerkers van het therapeuticum.

U kunt contact opnemen met een van de leden van de klachtencommissie:
Annette Cools
tel 0651604007
annetcools@hotmail.com

Josien van Sandick
tel 0618725815
josien@herapeuticumcalendula.nl

De folder van de klachtencommissie ligt in de wachtkamers of is bij de assistenten op te vragen.

Klik hier voor het reglement van de klachtencommissie

De folder van de IKBC- de Interdisciplinaire klachten en bemiddelings commissie- voor Antroposofische zorgverleners kunt u bij de assistentes opvragen.

De huisartsen zijn ook aangesloten bij de regionale klachtencommissie voor de huisartsen. De fysiotherapeuten, verpleegkundigen, psycholoog zijn aangesloten bij de klachtencommissies via hun beroepsvereniging.