Uitwendige Therapie

300 Josien

Therapeut: Josien van Sandick, verpleegkundige

Bij deze therapie word je met aandacht met olie ingewreven. Je ligt comfortabel. Je wordt warm ingepakt en zo blijf je een poosje rustig liggen.

Het is een verpleegkundige toepassing die als versterkend wordt ervaren.

Het kan helpend zijn bij overbelasting, tijdens of na een langdurige ziekteperiode, bij uitputting door (werk) stress of door de zorg voor een dierbare, bij rouwverwerking of na andere ingrijpende gebeurtenissen. Het ondersteunt het gevoel dat je één geheel bent en vermindert het gevoel dat je “in stukjes uit elkaar lijkt te vallen”.

Regelmatig is het merkbaar dat iemand tijdens de behandelperiode zich sterker en energieker gaat voelen.
Door deze toegenomen kracht krijgt men meer overzicht waardoor de gekozen koers behouden wordt.

De werking van de therapie berust op het feit dat via de huid stoffen opgenomen worden. Er worden speciale oliën gebruikt die diep in de onderliggende weefsels en organen inwerken. De behandeling wordt met veel persoonlijke aandacht gegeven en ondersteunt en stimuleert het zelf-genezend vermogen.

Genezingsprocessen vergen tijd. De therapie wint aan kracht door de herhaling. Er wordt vaak een serie van 7 tot 12 behandelingen gegeven in een ritme van 1 á 2 keer in de week. Een behandeling duurt,  incl. narusten, ca. 60 minuten.

Uitwendige therapie is geschikt voor alle leeftijden.

Kosten van de behandeling

  • Totaalinwrijving volgens Wegman/ Hauschka - € 35
  • Kinderen € 20
  • Thuisbehandeling - € 45
  • Badtherapie - € 40
  • Wikkels, kompressen, deelinwrijving - € 20

Het kan zijn dat de kosten voor de behandeling uit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering wordt vergoed. Wij raden u aan dit bij uw verzekering na te gaan of uitwendige therapie in uw pakket zit.
De verpleegkundige is geregistreerd bij de beroepsvereniging V&VN-antroposofische zorg.
Als de therapie niet of gedeeltelijk door uw zorgverzekering wordt vergoed kunt u, zo nodig, een beroep doen op het Solidariteitsfonds van Calendula.

Meer informatie en afspraak maken

Bij een verwijzing door de arts wordt u door de verpleegkundige, Josien van Sandick, gebeld voor het maken van een afspraak.

U kunt ook direct met haar contact opnemen.

Locatie: Krugerlaan 79, 2806 EC Gouda. 

Therapiegebouw (oranje deur achterin de tuin)

Over betaling van de Uitwendige therapie

Aan het begin van de volgende maand krijg je een factuur over de behandelingen van de voorgaande maand via de post.

Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt de behandeling vergoed.
Graag de factuur eerst betalen en daarna opsturen naar je verzekering. Eventueel met een verwijzingsbriefje van de arts. Deze kun je opvragen bij de huisarts van Calendula.
Voor zover ons bekend vergoeden de volgende verzekeraars de behandeling, geheel of een gedeelte ervan: Unive, Vgz, Ander Zorg, Menzis, Delta Loyd, Ohra, Onvz, Dsw, Azvz, Avitae, Cz, Besured, Azivo, Pno. Het is altijd raadzaam om na te gaan of jouw verzekering uitwendige therapie vergoedt.

Josien van Sandick is geregistreerd bij de beroepsvereniging V&VN antroposofische zorg en bij NVAZ.

Je kunt kijken naar een filmpje over de uitwendige therapie: http://www.nvaz.nl/video/Antro...