Geschiedenis Therapeuticum Calendula

In 1978 voelde een aantal belangstellenden en sympathisanten behoefte aan een antroposofische geneeskundige praktijk voor de stad Gouda en haar omgeving. Na veel inspanning van de initiatiefnemers (*) kon twee jaar later een pand aan de Lage Gouwe worden betrokken. Het Therapeuticum Calendula was een feit. In de loop der jaren groeide de belangstelling voor de Antroposofische geneeskunde en daarmede het aantal patiënten. Langzamerhand deed zich de behoefte aan meer ruimte voor arts(en) en therapeuten gelden. Eind 1996 werd dan ook besloten uit te zien naar nieuwe behuizing hetgeen uiteindelijk resulteerde in de verhuizing naar het, inmiddels prachtig verbouwde, pand aan de Krugerlaan.

George Maissan de eerste huisarts die met het Therapeuticum verbonden was, is na ruim 30 jaar in augustus 2012 met pensioen gegaan. George Maissan is in april 2013 geridderd voor zijn inspanning voor de Antroposofische Gezondheidszorg, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In het therapeuticum werken nu, huisartsen, een kunstzinnig therapeute, een euritmietherapeut, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en doktersassistentes. Hun ideeën en werkwijze ontlenen zij aan de antroposofie. De antroposofische geneeskunde is geen alternatief voor de gewone geneeskunde, eerder een aanvulling en verdieping daarvan. Artsen en therapeuten hebben de reguliere opleiding op hun vakgebied gevolgd, maar zich daarnaast voor dat vakgebied geschoold vanuit de antroposofie, in de geesteswetenschappelijke inzichten zoals die zijn beschreven door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders staat een film over Antroposofische geneeskunde.

(*) Thea van der Ent, Edith Wensing, Luco en Margreet Meijer, Peter de Smidt, Mieke Fielmich, Wendy van Driesten en Leno Sillevis.