Vaktherapie Beeldend

Odette

Odette Aalhuizen.

Bij deze therapie wordt het scheppend vermogen dat in ieder mens leeft, aangesproken door middel van schilderen, tekenen en boetseren. Het gaat hierbij niet om het resultaat, maar om tijdens het kunstzinnig bezig zijn de werking van kleuren, lijnen en vormen te ervaren. De innerlijke beweeglijkheid die hierdoor in gang wordt gezet, brengt je in contact met de eigen, soms diep verborgen, scheppende kracht. Het actief leren inzetten van die kracht is een stap op weg naar genezing en kan zodoende het lichamelijk of psychisch evenwicht helpen herstellen.

Vaktherapie Beeldend wordt gegeven in een serie van 12 keer ( 1 of 2 maal per week), individueel of gelijktijdig met anderen waarbij ieder werkt aan een persoonlijke opdracht. Daarna kan besloten worden tot een voortzetting. Na de verwijzing door de arts wordt u door de Beeldend Vaktherapeute gebeld voor het maken van de afspraken.

Als de therapie niet of slechts gedeeltelijk door uw verzekeraar wordt vergoed kunt u zo nodig een beroep doen op het solidariteitsfonds. Voor de voorwaarden: zie de folder Solidariteitsfonds Stichting Calendula.

Tarieven Beeldend​e vaktherapie Calendula bij Odette Aalhuizen

Tarieven en vergoedingen van vak-therapie beeldend bij Calendula. 

Kinderen en jongeren

€ 60,00

     1 uur

Volwassenen

€ 70,00

     75 minuten

Oudergesprek

€ 70,00

    75 minuten

Familie sessie

€ 75,00

     1,5 uur

Vergoedingen

Odette Aalhuizen voldoet aan de Plato eisen. Dit is een voorwaarde voor veel verzekeringen om Vaktherapie Beeldend te vergoeden in een aanvullend pakket onder alternatieve zorg. Informeer bij uw verzekeraar naar de hoogte van de vergoeding. U hebt daarvoor de volgende codes nodig: 

AGB code Calendula

 01053271

AGB code zorg-verlener

90031565

Als u niet in aanmerking komt voor een vergoeding bij uw verzekering is het mogelijk om een aanvraag bij het solidariteitsfonds van Calendula in te dienen. kijk op de pagina: Solidariteitsfonds

U kunt via een verwijzing van de huisarts terecht bij Vaktherapie Beeldend.

Ook kunt u op eigen initiatief rechtstreeks contact opnemen.

Meer informatie?

Voor vragen of een brochure met meer informatie over Vaktherapie Beeldend kunt u bij de beeldend therapeute via de email 

Meidoornweg 5 | 3768 CM Soest
M 06 46315345 | T 035 5337744
www.coloriet.info
odetteaalhuizen@gmail.com

www.coloriet.info

Op de website van de NVAZ staat een film over Beeldende Vaktherapie.
U kunt ook kijken op de website Kunstzinnigetherapie.nl

* Geregistreerd bij de NVV-AG, de FVB, de NVBT onder lidmaatschapsnummer: 111464

Verhindering

Bij verhindering wordt u verzocht uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen, anders kunnen wij de kosten van de therapie in rekening brengen.