Kinderconsultatiebureau

Arts: Madeleen Winkler

Verpleegkundige: Jolanda Kleijn

Het kinderconsultatiebureau zoals we dat sinds 1985 op Therapeuticum Calendula hebben, beoogt kinderen van nul tot vier jaar te begeleiden in hun ontwikkeling. Het kinderconsultatiebureau is aangesloten bij de regionale consultatiebureaus van de GGD Midden Holland. Vanuit antroposofische gezichtspunten proberen we tevens te kijken naar het eigene van ieder kind. Een belangrijk uitgangspunt is dat een kind tijdens de groei en ontwikkeling in zijn jongste jaren alles nadoet. Dit heeft gevolgen voor hoe we omgaan met het kind, hoe we het voeden, hoe we met warmte omgaan en wat we het al of niet aanbieden.

  • De verpleegkundige,weegt, meet en geeft voedings- en opvoedingsadviezen, waarna de arts het kind onderzoekt, vragen bespreekt en zo nodig therapie voorschrijft.
  • Vaccinaties worden gegeven nadat de ouders zorgvuldig geïnformeerd zijn en met de arts hebben afgesproken welk schema er gevolgd wordt.
  • In de kraamtijd neemt de huisarts contact met u op.
  • Als de baby ca 2 weken is komt de verpleegkundige u thuis bezoeken. Met vier tot zes weken vindt het eerste bezoek plaats op het Therapeuticum; hierna in het begin elke maand of 6 weken, na een jaar om de 3 en na het 2e jaar om de 6 maanden.

Voor kinderen uit de regio van de GGD Midden Holland is het consultatiebureau kosteloos. We vragen wel een vrijwillige eigen bijdrage. Kinderen van daar buiten krijgen een rekening. 

We hebben spreekuren op afwisselend op donderdag. Afspraken maken graag telefonisch via de assistentes.

Inschrijven

Aanmelden bij Calendula.

Lees verder...