Therapeuticum Calendula is een klein gezondheidscentrum. De 4 parttime doktersassistentes werken in teamverband samen met huisartsen, fysiotherapeut, antroposofische therapieën en tevens een consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar, verbonden met de GGD Midden Holland.
Kernbegrip is: aandacht voor de mens.

Er wordt gebruik gemaakt van het huisartsinformatiesysteem Medicom.
De praktijk is NHG geaccrediteerd.
Ook zijn we een opleidingspraktijk voor doktersassistentes en voor co-assistenten.

Belangstelling voor antroposofische geneeskunde strekt tot aanbeveling. Verdere scholing hierin behoort tot de mogelijkheden.

Salariëring conform huisartsen CAO voor doktersassistenten.

Sollicitaties mogen gericht worden aan:

Madeleen Winkler en Munira Alwani, huisartsen
Krugerlaan 79
2806 EC Gouda
huisartsen@therapeuticumcalendula.nl

Craft CMS 2.9.2

© Pixel & Tonic

2 updates beschikbaar

Info server

Link naar een bericht

Link invoegen

Ontkoppelen

• Ongeordende lijst

1. Geordende lijst

< Uitspringen

> Inspringen