​Kunstzinnige Therapie

300 Lilian

Therapeut: Lilian Dijkema; 

Lilian is er een periode tussenuit, zij is op reis, in ieder geval tot november 2018.

Lilian wordt waargenomen door Odette Aalhuizen.

Bij deze therapie wordt het scheppend vermogen dat in ieder mens leeft, aangesproken door middel van schilderen, tekenen en boetseren. Het gaat hierbij niet om het resultaat, maar om tijdens het kunstzinnig bezig zijn de werking van kleuren, lijnen en vormen te ervaren. De innerlijke beweeglijkheid die hierdoor in gang wordt gezet, brengt je in contact met de eigen, soms diep verborgen, scheppende kracht. Het actief leren inzetten van die kracht is een stap op weg naar genezing en kan zodoende het lichamelijk of psychisch evenwicht helpen herstellen.

Kunstzinnige therapie wordt gegeven in een serie van 12 keer ( 1 of 2 maal per week), individueel of gelijktijdig met anderen waarbij ieder werkt aan een persoonlijke opdracht. Daarna kan besloten worden tot een voortzetting. Na de verwijzing door de arts wordt u door de kunstzinnig therapeute* gebeld voor het maken van de afspraken.

Als de therapie niet of slechts gedeeltelijk door uw verzekeraar wordt vergoed kunt u zo nodig een beroep doen op het solidariteitsfonds. Voor de voorwaarden: zie de folder Solidariteitsfonds Stichting Calendula.

Meer informatie?

Voor vragen of een brochure met meer informatie over kunstzinnige therapie kunt u bij de kunstzinnig therapeute via de email 

Meidoornweg 5 | 3768 CM Soest
M 06 46315345 | T 035 5337744
www.coloriet.info
odetteaalhuizen@gmail.com

www.coloriet.info

Op de website van de NVAZ staat een film over Kunstzinnige Therapie.
U kunt ook kijken op de website Kunstzinnigetherapie.nl

* geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën.

Verhindering

Bij verhindering wordt u verzocht uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen, anders moeten wij de kosten van de therapie in rekening brengen. Voor het annuleren van uw afspraak: telefoon 0182–580344 of fax 0182-522998 of via Email: info@therapeuticumcalendula.nl  N.B. Telefonisch melden van verhindering op woensdagmiddag na 12.30 uur instructies op de spoedlijn via het antwoordapparaat.